حقوق شهروندی شیرین ملکی

حقوق شهروندی از زمره حقوقی است که پشتوانه حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی افراد یک جامعه است . افراد به واسطه زندگی اجتماعی صاحب حق و حرمت می شوند و فرض حقوق انسانها در خلاء امکان پذیر نیست . حقوق من در رابطه با دیگران می تواند فرض وجودی پیدا کند و متصور ودر نهایت ، جهت کنترل و نظم اجتماعی، بصورت قوانین کد گذاری شده مقرر گردند. یکی از مهمترین وظایف شهروندان شناسایی این حقوق و ساختار حاکم بر آن است . جهت دستیابی آسانتر و کم هزینه تر به حقوق و امکانات شهری، گروه ها و تشکلها با همکاری و همیاری جمعی ثمره ی مفیدتری خواهند داشت . در اینصورت است که مجموعه یا  گروهها با اهداف، عملکرد و مطالبات واضح و مشخص، زودتر و نیرومندتر از طرف شهر مورد شناسایی قرار می گیرد و می تواند از منابع شهری بیشتر و بهتر سود ببرد. در اینصورت است که فرایند دگرگونی و تغییر از هر دو سو برسمیت شناخته می شود و احساس تعلق و همبستگی بوجود می آید. در زندگی اجتماعی و شهری حقوق شهروندی می تواند مهمتر از حقوق فردی باشد . تاسیس تشکلها بر اساس یک فرهنگ و منطقه جغرافیایی(کشور) برای مهاجرینی که اقلیت جامعه میزبان هستند بدلایلی که در بالا ذکرشد، خصوصا” یادگیری فرهنگ  شهر میزبان که باعث تغییر و دگرگونی فردی می شود و این حق را برای فرد و گروه ایجاد می کند که قادر باشد بر شهر تاثیر گداشته و باعث تغییر آن شود. اما این نکته را نباید از یاد برد که سعی تشکلها باید بر این محور باشد که بتواند خواسته هایش را با سایر گروهها و تشکلهای دیگر به اشتراک بگذارد و بتواند با آنها به توافق جمعی رسیده تا یک خواسته مشترک از آن حاصل شود. یکی از شاخصه های اصلی برای تحقق جنبشهای اجتماعی ائتلاف تشکلها بر پایه خواسته های مشترک است. به اینرو خیلی خوشحال هستم که این فرصت از نظر مکانی و زمانی برای من بوجود آمده که بتوانم از اعضای یک تشکل ایرانی باشم که توسط نسل جوان کشورمان فکر و پایه ریزی شده و همینطور این فرصت را برای نسل من بوجود آورده که بتوانم مورد شناسایی نسل جوان قرار بگیرم و بتوانم این فاصله نسلی را که در کشور ما بدلیل شرایط و مقتضیات اجتماعی و فرهنگی و محدودیتهای سرکوبگرانه زیادتر از حد معمول بوده را کمی کاهش دهم  و بتوانم آنها را بشنوم و خواسته هایشان را شناسایی کنم تا در من طغیانی دیگرجوانه زند . شهر نیورک شهری بسیار بزرگ با جاذبه ها و گوناگونی های بسیار است که وجود یک تشکل ایرانی با مختصات گروهی را می طلبد.

 

Kazem Ghouchani