(آیکان (باهمستان ایرانیانِ مقیم شمال شرق آمریکا

آیکان جمعی مردمی فرای گرایش‌های سیاسی-حزبی و تفاوت‌های قومیتی و ملیتی است.ما اعضای آیکان امیدواریم با فعالیت‌های داوطلبانه و جمعی، حضور و مشارکت مدنی ایرانیان مهاجر ساکن امریکا را تقویت کنیم.

know your rights.jpg

میز گرد: حقوق خود را بشناسيد

 

فرمان اجرایی مهاجرت در تاریخ 27 ژانویه 2017 توسط رئیس جمهور ترامپ امتناع و چالش هایی را برای مهاجراني كه شهروند ایالات متحده نيستند و کسانی که به دنبال بازدید، زندگی، کار و تحصیل در اینجا هستند، ایجاد کرده است. جامعه ایرانی شمال شرق با احساس ضرورت براي برگزاری  میز گردي  در روز سه شنبه، 7 فوریه، برای رسیدگی به مسائل و نگرانی های جامعه ايراني كه تحت تاثیر اين دستور قرار  گرفتند, تشكيل جلسه داد.

Coverphoto03.jpg

شهرى براى ما همه

 

متن پیش‌ رو گزارشی از برنامه «شهرى براى ما همه» و شرحی کوتاه از فعالیت ماه‌های اخیر «آیکان» است؛ از فرآیند شکل‌گیرى ایده آن تا روند برنامه‌ریزى و اجراى این برنامه در ماه ژوئن. امید است که با تکیه بر آنچه از این گردهمایى آموخته‌ایم بتوانیم آسان‌تر و بهتر از گذشته، با هم و درکنار هم کار کنیم و این حرکت گروهی را با توانمندی به پیش بریم.

 

 

alwan all.jpg

گزارش ملاقات اعضای آیکان در مرکز هنري اَلوان

 

این متن گزارشی است از کلیت بحث‌هایی که داوطلبین آیکان در جلسه ۱۰ سپتامبر در مرکز الوان داشتند و تصمیماتی که گرفتند.

حدود ۶۰ نفر از داوطلبین آیکان در مرکز الوان گرد هم جمع شدند تا در مورد ساختار و ارزش‌های گروه به صورت جمعی بحث کنند و در ادامه در مورد چند پروژه مشخص که توسط خود اعضا آیکان و یا دفتر شهردار بروکلین و دفتر شهردار نیویورک به آیکان پیشنهاد شده بود صحبت و همفکری کنند.