(آیکان (باهمستان ایرانیانِ مقیم شمال شرق آمریکا

آیکان جمعی مردمی فرای گرایش‌های سیاسی-حزبی و تفاوت‌های قومیتی و ملیتی است.ما اعضای آیکان امیدواریم با فعالیت‌های داوطلبانه و جمعی، حضور و مشارکت مدنی ایرانیان مهاجر ساکن امریکا را تقویت کنیم.

ICON new O transparent main.png

درباره ما

آیکان (باهمستان ایرانیانِ مقیم شمال شرق آمریکا) تشکلی آزاد از ایرانیان مهاجر است که به اقتضای دغدغه‌های اجتماعی و نیازهای مشترک گرد هم آمده‌اند.

زندگی ما مهاجران ایرانی بعنوان یک اقلیت ساکن آمریکا همواره تحت تاثیر عوامل‌ پیچیده سیاسی و اجتماعی بوده است. هدف ما از تشکیل آیکان بوجود آوردن فضایی است که در آن بتوانیم مشکلات و نیازهای مشترک‌مان را مطرح کنیم و در تعامل با جامعه آمریکا در رفع آنها بکوشیم. آیکان با انعکاس صداهای حاشیه جامعه در جهت همزیستی مسالمت‌آمیز و عدالت اجتماعی گام برمی‌دارد. آیکان جمعی مردمی فرای گرایش‌های سیاسی-حزبی و تفاوت‌های قومیتی و ملیتی است.

 

 

ICON new O V.png

ثبت نام داوطلبانه

در روز یکشنبه ۲۹ ژانویه، برخی از ایرانیان ما در نیویورک برای بحث در مورد فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ و قوانین مهاجرت که جامعه ایرانی با آنها روبرو خواهند شد؛ گرد هم آمدند.

ما با هم جمع شده ایم تا افکار و نگرانی هایمان را به اشتراک بگذاریم، نقاط ضعفمان را بشناسیم و راه‌هایی را شناسایی کنیم که بتوانیم در آینده به جامعه‌مان کمک کنیم. دراین جلسه ما تصمیم گرفتیم  کارگروه هایی ایجاد کنیم و حجم کار را براساس علاقه و توانایی‌مان به اشتراک بگذاریم. ما متعهد شدیم  که  به یکدیگرپاسخگو  و درقبال هم مسئولیتپذیر باشیم.